Szukaj, przeglądaj i nawiguj

 

CIEŚLA ALICJACIEŚLA ALICJA

Miejsce prowadzenia zajęć Zespół Szkół Technicznych
Dyscyplina koszykówka
Numer telefonu -
Adres email -
Godziny pracy -


Krótka informacja o prowadzonych zajęciach:
Luty-Czerwiec 2010


Głównym celem szkoleniowym był rozwój wszechstronny rozwój wszystkich elementów przygotowania zawodnika koszykówki na wysokim poziomie.
W zakresie kształtowania motoryczności główny nacisk położony był na poprawę koordynacji ruchowej, szybkości, sprawności ogólnej, siły, wytrzymałości specjalnej i ogólnej. W zakresie przygotowania specjalnego główny nacisk położony był na doskonalenie elementów technicznych gry, z wyborem konkretnego rozwiązania technicznego i taktycznego w zależności od sytuacji na boisku, co było dominującym tematem zajęć ze względu m.in. na zróżnicowany poziom umiejętności uczestników. Prowadzone były również zajęcia indywidualne z akcentem na poprawę gry w ataku i obronie.
Dodatkowa paleta zajęć w zakresie sportów uzupełniających, gier i zabaw ruchowych, ćwiczeń rozciągających wpłynęła bardzo pozytywnie na poziom sprawności ogólnej. Odbywały się również w ramach treningu zajęcia teoretyczne, ich celem było utrwalenie działającej zasady świadomości nie tylko z zakresu piłki koszykowej, ale pedagogicznej, moralnej i etycznej. Zaplanowane cele zostały zrealizowane.
W trakcie zajęć stosowano różne formy szkolenia. Większość zadań treningowych realizowana była w formie zadaniowej, ścisłej ale również gier i zabaw. Podopieczni realizowali zadania treningowe również w formie fragmentów gry. Większość zajęć poświęconych było na trening wszechstronny ale znaczna część na trening specjalistyczny oraz treningi indywidualne, znalazły również miejsce trening ukierunkowany.
W okresie od lutego do czerwca odbyły się mecze sparingowe z grupą chłopców z Gimnazjum Nr 60 i Gimnazjum Nr 8, również pod kątem naboru do grupy oraz w dniach 27, 28 .05.2010 r. turniej streetball - w zespołach trójkowych, przeprowadzony na boiskach "Orlik 2012", w których udział brały również dziewczęta.<< POWRÓT