Szukaj, przeglądaj i nawiguj

 

O Programie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail


Trener Osiedlowy

Trener Osiedlowy to inicjatywa Urzędu Miasta mająca uaktywnić sportowo dzieci i młodzież. W formule "Trenera Osiedlowego", mieszczą się działania mające dotrzeć wszędzie tam, gdzie aktywność, ruch, inicjatywa mogą spełnić swoją terapeutyczną rolę. Wobec współczesnych zagrożeń, czerpiąc z 3 letnich doświadczeń prekursorskich Wrocławia, program poznański może stać się urozmaicony o własne doświadczenia, sprawdzone formy, jak i nowe pomysły.


Projekt realizowany jest przez dwa podmioty: Poznański Szkolny Związek Sportowy oraz Fundację na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.


Działania Poznańskiego Szkolnego Związku Sportowego, w okresie od czerwca do grudnia, obejmują około 50 miejsc w mieście (głównie sale sportowe ).W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert do programu zakwalifikowano 70 "trenerów osiedlowych" . Pierwsi "trenerzy" rozpoczęli realizację programu od czerwca, natomiast wszyscy pozostali rozpoczną systematyczne działania od 1 września 2009. Zamierzenia te nie mogą być osadzone w próżni, stąd konieczność współpracy z dyrekcjami szkół, radami osiedli, organizacjami pozarządowymi, służbami mundurowymi. Będziemy oczekiwać współpracy i zainteresowania. W przekonaniu, że wspólnymi siłami stworzymy skuteczną zaporę i alternatywę dla zgarbionych pleców nad komputerem, różnych używek, alkoholu, bezsensownego wystawania w bramach. Liczymy na pomoc i współpracę.


Warunki jakie musi spełnić osoba chętna do pracy w charakterze "Trenera Osiedlowego":

  • należy utworzyć grupę dzieci i młodzieży około 15 osób i prowadzić z nimi systematyczne zajęcia (6-8 godzin w tygodniu)
  • można również utworzyć 2 grupy ćwiczących np. chłopcy - dziewczynki, starsi - młodsi i przeznaczyć na nie po 4 godziny lekcyjne w tygodniu
  • zajęcia powinny się odbywać zarówno na boiskach otwartych lub w sali gimnastycznej
  • warunkiem uczestnictwa w Programie jest uzyskanie zgody dyrekcji szkoły na bezpłatne korzystanie z obiektów szkolnych oraz przyszkolnych
  • zajęcia muszą być prowadzone w godzinach popołudniowych i być bezpłatne dla młodzieży
  • praca trenera osiedlowego musi być ściśle powiązana z Radą danego osiedla (uczestnictwo w festynach osiedlowych, udział w turniejach i zawodach organizowanych na terenie osiedla)
  • termin realizacji zadania to czerwiec - grudzień 2009
  • preferowane formy aktywności ruchowej młodzieży to gry zespołowe, lekkoatletyka
  • dodatkowe informacje: Paweł Filipowski, tel. 501 444 286

Trener Osiedlowy

środa, 27 maja 2009 13:31