Program

Poprawiony: piątek, 09 kwietnia 2010 17:19

DrukujPoznański Szkolny Związek Sportowy jest organizacją pozarządową działającą wśród dzieci i młodzieży szkolnej w szeroko rozumianym zakresie edukacji prozdrowotnej, wychowania fizycznego i sportu.

Głównym długofalowym celem działań Poznańskiego SZS jest zapewnienie we współpracy ze szkołami takiego wsparcia rozwijającej się młodzieży, by nie tylko zapewnić jej prawidłowy rozwój biologiczny, ale także wdrożyć do zdrowego stylu życia by miało to istotny wpływ na długość i jakość życia człowieka.

Dla nas głównym elementem tego programu jest oczywiście aktywność ruchowa, ale równie ważne jest przeciwdziałanie patologiom społecznym (agresja, podkultury, łamanie norm współżycia społecznego).

Zależy nam by silniej powiązać szkolne wychowanie fizyczne z programami wychowania prozdrowotnego poprzez włączanie systematycznej aktywności fizycznej do stylu życia dzieci i młodzieży.

 

Poznański Szkolny Związek Sportowy osiąga te cele poprzez organizowanie powszechnie dostępnych form uprawiania sportu i udziału w zawodach:

A) Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej : B) Szkolne Ligi Sportowe w najpopularniejszych grach zespołowych C) Programy bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych

 

Imprezy i zawody organizowane przez Poznański Szkolny Związek Sportowy charakteryzują się:

wtorek, 09 czerwca 2009 16:48