O Programie

Poprawiony: piątek, 09 kwietnia 2010 17:18

Drukuj


Trener Osiedlowy

Trener Osiedlowy to inicjatywa Urzędu Miasta mająca uaktywnić sportowo dzieci i młodzież. W formule "Trenera Osiedlowego", mieszczą się działania mające dotrzeć wszędzie tam, gdzie aktywność, ruch, inicjatywa mogą spełnić swoją terapeutyczną rolę. Wobec współczesnych zagrożeń, czerpiąc z 3 letnich doświadczeń prekursorskich Wrocławia, program poznański może stać się urozmaicony o własne doświadczenia, sprawdzone formy, jak i nowe pomysły.


Projekt realizowany jest przez dwa podmioty: Poznański Szkolny Związek Sportowy oraz Fundację na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.


Działania Poznańskiego Szkolnego Związku Sportowego, w okresie od czerwca do grudnia, obejmują około 50 miejsc w mieście (głównie sale sportowe ).W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert do programu zakwalifikowano 70 "trenerów osiedlowych" . Pierwsi "trenerzy" rozpoczęli realizację programu od czerwca, natomiast wszyscy pozostali rozpoczną systematyczne działania od 1 września 2009. Zamierzenia te nie mogą być osadzone w próżni, stąd konieczność współpracy z dyrekcjami szkół, radami osiedli, organizacjami pozarządowymi, służbami mundurowymi. Będziemy oczekiwać współpracy i zainteresowania. W przekonaniu, że wspólnymi siłami stworzymy skuteczną zaporę i alternatywę dla zgarbionych pleców nad komputerem, różnych używek, alkoholu, bezsensownego wystawania w bramach. Liczymy na pomoc i współpracę.


Warunki jakie musi spełnić osoba chętna do pracy w charakterze "Trenera Osiedlowego":


Trener Osiedlowy

środa, 27 maja 2009 13:31