Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania realizowane ze środków finansowych Urzędu Miasta Poznań Wydziału Sportu.

 

Joanna Ignaszak

Trener Osiedlowy

Miejsce prowadzenia zajęć:

Szkoła Podstawowa Nr 56
ul. Tarnowska 27

Dyscyplina:

Piłka Siatkowa

Godziny pracy:

Poniedziałek: 15.10-16.40

 

Krótka informacja o prowadzonych zajęciach:

Styczeń-Maj 2012

Zajęcia w ramach projektu "Trener Osiedlowy", odbywały się w naszej szkole w poniedziałki od godz. 14.30-16.00. Brały w nich udział dziewczynki z klas V. Dzięki tym zajęciom dziewczęta uczyły się i doskonaliły zasady techniki gry w piłkę siatkową. Poznawały przepisy związane z dyscypliną oraz taktykę gry w ustawieniu 4X4.

Dziewczyny reprezentowały szkołę w Mistrzostwach Miasta Poznania. Brały aktywny udział w Festynie z okazji "Dnia Dziecka" organizowanego przez Poznański Szkolny Związek Sportowy oraz uczestniczyły w Turnieju zakończeniowym sezon sportowy w Szkole Podstawowej nr 15.

Wśród dzieci chciałam zaszczepić chęć udziału w dodatkowych zajęciach sportowych, zapoznać ich z podstawowymi przepisami z zakresu piłki siatkowej, nauczyć podstawowych technik, zwiększyć umiejętności z zakresu piłki siatkowej, zachęcić do współpracowania zespole oraz podnieść ogólna sprawność sportową przez stosowanie ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Jednym z głównych celów było również wpajanie dzieciom zasad fair play, prawidłowej rywalizacji, kulturalnego kibicowania i podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz porządku i higieny.

Zdjęcia:

Wrzesień-Grudzień 2011

Zajęcia w ramach projektu "Trener Osiedlowy", odbywały się w naszej szkole w poniedziałki od godz. 14.30-16.00. Brały w nich udział dziewczynki z klas V. Dzięki tym zajęciom dziewczęta uczyły się i doskonaliły zasady techniki gry w piłkę siatkową. Poznawały przepisy związane z dyscypliną oraz taktykę gry w ustawieniu 4X4. Dziewczyny reprezentowały szkołę w Mistrzostwach Miasta Poznania. Nasza szkoła była organizatorem jednego turnieju. Prowadzone przeze mnie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, wdrażały do aktywnego trybu życia oraz zwiększyły umiejętności z zakresu piłki siatkowej oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych. Reprezentowanie szkoły w zawodach uczyło prawidłowej rywalizacji, zasad fair-play i kulturalnego kibicowania.

Zdjęcia:

<< POWRÓT