Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania realizowane ze środków finansowych Urzędu Miasta Poznań Wydziału Sportu.

 

Grzegorz Nitschke

Trener Osiedlowy

Miejsce prowadzenia zajęć:

Szkoła Podstawowa Nr 70
ul. Piękna 37

Dyscyplina:

Koszykówka

Godziny pracy:

Wtorek: 14.30-16.00

 

Krótka informacja o prowadzonych zajęciach:

Styczeń-Maj 2012

Podsumowując cały rok szkolny, największym problemem było zorganizowanie uczniów chętnych do treningów. W ramach programu prowadziłem 2 godz. i 2 godz. w oparciu o umowę z UKS Pyra. Frekwencja na treningach była oparta o uczniów kl.3, w których prowadziłem lekcje W.F. W okresie sprwozdawczym braliśmy udział w zwodach "Pierwszy krok w mini koszykówce" i w Turnieju Mini koszykówki w SP-7. Byliśmy też na festynie kończącym Igrzyska Młodzieży 31.05.2012.

Zdjęcia:

-

Wrzesień-Grudzień 2011

Na to półrocze przyznano mi 2 godziny zajęć tygodniowo w ramach programu ale po ustaleniach z Prezesem UKS Pyra Panem Tadeuszem Dudzińskim i poinformowaniem Prezesa SZS Poznań Pana Pawła Filipowskiego treningi prowadziłem dwa razy w tygodniu w poniedziałki i wtorki w godz. 14.30-16.00.Oczywiście kwestia rozliczenia dodatkowych zajęć to kwestia moich ustaleń z UKS Pyra. Jest to konsekwencją podpisanej przeze mnie umowy z UKS Pyra mówiącej o trenowaniu uczniów klas 4 pod kątem ich ewentualnego dalszego rozwoju w UKS Pyra. Takie były również warunki ze strony SZS: Trener Osiedlowy ma mieć umowę z klubem prowadzącym daną dyscyplinę. Po uzgodnieniu z Prezesem SZS w Dzienniku Zajęć prowadziłem dokumentację wszystkich prowadzonych treningów.

Od początku roku szkolnego miałem problemy z zebraniem grupy uczniów chętnych do zajęć co ma związek z zajęciami z innych przedmiotów prowadzonych przez nauczycieli w ramach 19 i 20 godziny. Ostatecznie zebrałem 15 uczniów z klas 4 i 3 którzy w miarę regularnie uczęszczali na treningi.

20 grudnia z tą grupą weźmiemy udział w turnieju „Pierwsze kroki w koszykówce” organizowanym przez Pana Tomasza Cichockiego w SP-18. O turnieju powiadomiłem Prezesa UKS PYRA.

Mam nadzieję ,że w przyszłym roku współpraca między szkołami zacieśni się z pożytkiem dla poznańskiej koszykówki.

Zdjęcia:

<< POWRÓT