Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 

Piątek Andrzej

Trener Osiedlowy

Miejsce prowadzenia zajęć:

Gimnazjum 55
ul. Żonkliowa 34

Dyscyplina:

Unihokej

Godziny pracy:

Poniedziałek 16:00-17:30
Środa 15:30-17:00

 

Krótka informacja o prowadzonych zajęciach:

Luty-Czerwiec 2014

 1. Trener Osiedlowy przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu, ul Żonkilowa 34.

 2. Ilość sekcji w których prowadzone są treningi: 1
  - rodzaj sekcji: unihokej.
  - ilość ćwiczących: 18.
  - nazwisko i imię prowadzących zajęcia: Piątek Andrzej.
  - miejsce prowadzenia treningów: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu.

 3. Udział w zawodach i osiągnięcia sportowe oddzielnie dla poszczególnych sekcji:

  Unihokej – W ramach zajęć z unihokeja, które były organizowane w programie Trener Osiedlowy brało udział 18 chłopców. Celem zajęć był wszechstronny rozwój organizmu, przekazanie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu unihokeja, rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, kształtowanie postawy świadomego uczestnictwa uczniów w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej w szkole i po jej ukończeniu dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego. Zadaniem było kształtowanie sprawności funkcjonalnej organizmu, umiejętności działania na rzecz zdrowia, nabycie i wykorzystanie indywidualnych i zespołowych form ruchu w aktywności sportowej i rekreacyjnej, a także kształtowanie nawyku samodyscypliny, poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz drugiego człowieka, współdziałania zespołowego i wzajemnego szacunku. Tematyka obejmowała ćwiczenia techniki i taktyki indywidualnej oraz zespołowej z zakresu dyscypliny sportowej jaką jest unihokej, udział w zawodach i rozgrywkach, popularyzacja dyscypliny, przygotowywanie, organizacja i przeprowadzanie imprez sportowych.
  Uczestnicy zajęć osiągnęli następujące miejsca w zawodach:
  I miejsce w mistrzostwach m. Poznania chłopców w ramach Gimnazjady 2013/2014
  I miejsce w mistrzostwach województwa wielkopolskiego w ramach Gimnazjady 2013/2014

Zdjęcia:

Wrzesień-Grudzień 2013

 1. Trener Osiedlowy przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu, ul Żonkilowa 34.

 2. Ilość sekcji w których prowadzone są treningi: 1
  - rodzaj sekcji: unihokej.
  - ilość ćwiczących: 18.
  - nazwisko i imię prowadzących zajęcia: Piątek Andrzej.
  - miejsce prowadzenia treningów: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu.

 3. Udział w zawodach i osiągnięcia sportowe oddzielnie dla poszczególnych sekcji:

  Unihokej – W ramach zajęć z unihokeja, które były organizowane w programie Trener Osiedlowy brało udział 18 chłopców. Celem zajęć był wszechstronny rozwój organizmu, przekazanie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu unihokeja, rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, kształtowanie postawy świadomego uczestnictwa uczniów w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej w szkole i po jej ukończeniu dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego. Zadaniem było kształtowanie sprawności funkcjonalnej organizmu, umiejętności działania na rzecz zdrowia, nabycie i wykorzystanie indywidualnych i zespołowych form ruchu w aktywności sportowej i rekreacyjnej, a także kształtowanie nawyku samodyscypliny, poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz drugiego człowieka, współdziałania zespołowego i wzajemnego szacunku. Tematyka obejmowała ćwiczenia techniki i taktyki indywidualnej oraz zespołowej z zakresu dyscypliny sportowej jaką jest unihokej, udział w zawodach i rozgrywkach, popularyzacja dyscypliny, przygotowywanie, organizacja i przeprowadzanie imprez sportowych.
  Uczestnicy zajęć osiągnęli następujące miejsca w zawodach:
  I miejsce w turnieju eliminacyjnym mistrzostw m. Poznania chłopców w ramach Gimnazjady
  I miejsce w turnieju Andrzejkowym

Zdjęcia:

<< POWRÓT