Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 

Monika Martyniuk

Trener Osiedlowy

Miejsce prowadzenia zajęć:

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Hezjoda 15

Dyscyplina:

Koszykówka

Godziny pracy:

Wtorek 16:15-17:45
Czwartek 14:40-16:15

 

Krótka informacja o prowadzonych zajęciach:

Luty-Maj 2014

Zajęcia w ramach projektu „Trener Osiedlowy”, odbywały się we wtorki w godz. 16.15 – 17.45 (grupa zaawansowana) i czwartki w godz. 14.40 – 16.10 (grupa początkująca). Uczestniczyło w nich po 26 uczniów z klas II–V SP.

Dzięki tym zajęciom, młodzież uczyła się elementów techniki i taktyki gry w piłkę koszykową oraz poznawała przepisy związane z tą dyscypliną.

Dzięki zorganizowanemu w kwietniu turniejowi koszykówki dla klas I-III, dzieci miały możliwość weryfikacji swoich umiejętności.

Byliśmy również organizatorem spotkań z drużynami PBG BASKET JUNIOR (dziewcząt i chłopców) oraz braliśmy udział, jak co roku w festynie organizowanym dla dzieci na obiektach MOS Poznań.

Wśród młodzieży, starałam się: zaszczepić chęć udziału w dodatkowych zajęciach sportowych, zapoznać ich z podstawowymi przepisami z zakresu piłki koszykowej, nauczyć podstaw techniki, zwiększyć umiejętności z zakresu piłki koszykowej, zachęcić do współpracy w zespole oraz podnieść ogólna sprawność sportową przez stosowanie ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Jednym z głównych celów, było również wpajanie dzieciom zasad fair play, prawidłowej rywalizacji, kulturalnego kibicowania i podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz porządku i higieny.

Zdjęcia:

Wrzesień-Grudzień 2013

Zajęcia w ramach projektu „Trener Osiedlowy” odbywały się we wtorki w godz. 16.15 – 17.45 (grupa zaawansowana) i czwartki w godz. 14.40 – 16.10 (grupa początkująca). Uczestniczyło w nich po 26 uczniów z klas II–V SP. Dzięki tym zajęciom młodzież uczyła się elementów techniki i taktyki gry w piłkę koszykową oraz poznawała przepisy związane z tą dyscypliną. Reprezentacja dziewcząt uczestniczyła w turnieju mini kosza im. M Frankiewicza w ZSO nr 2 w Krzesinach. 12 października 2013r. nasi uczniowie brali udział w inauguracji sezonu PBG BASKET JUNIOR z licznymi atrakcjami, zorganizowanymi z myślą o najmłodszych koszykarzach. 30 listopada uczestniczyliśmy w „KOSZYKARSKIEJ IMPREZIE ANDRZEJKOWEJ”, zorganizowanej przez fundację im. Jacka Ponickiego i PBG w Arenie. 7 grudnia uczestniczyliśmy w festynie koszykarskim, zorganizowanym dla zawodników PBG BASKET JUNIOR w ZSO nr 2 w Krzesinach. W turnieju podsumowującym program „Trener Osiedlowy” 2013r. w SP 18, nasza reprezentacja zajęła 3 miejsce.

Wśród młodzieży, starałam się: zaszczepić chęć udziału w dodatkowych zajęciach sportowych, zapoznać ich z podstawowymi przepisami z zakresu piłki koszykowej, nauczyć podstaw techniki, zwiększyć umiejętności z zakresu piłki koszykowej, zachęcić do współpracy w zespole oraz podnieść ogólna sprawność sportową przez stosowanie ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Jednym z głównych celów było również wpajanie dzieciom zasad fair play, prawidłowej rywalizacji, kulturalnego kibicowania i podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz porządku i higieny.

Zdjęcia:

Wprowadzenie

Zajęcia w ramach projektu „Trener Osiedlowy”, odbywają się w naszej szkole we wtorki w godz. 16.15–17.45 i czwartki 14.40–16.15. Uczestniczy w nich około 40 uczniów z klas II, III, IV SP. Dzięki tym zajęciom, chłopcy i dziewczynki uczą się i doskonalą elementy techniki, taktyki gry w koszykówkę oraz poznają przepisy związane z tą dyscypliną. Pierwszym sprawdzianem umiejętności był rozegrany w dniu 5 października 2013r „Turniej mini kosza” w SP 56 w Krzesinach o Puchar Prezydenta Macieja Frankiewicza. Byliśmy również z całą grupą 12 października na meczu PBG Basket Junior w Suchym Lesie. Wśród dzieci, chcę zaszczepić chęć udziału w dodatkowych zajęciach sportowych, zapoznać ich z podstawowymi przepisami z zakresu piłki koszykowej, nauczyć podstaw techniki, zwiększyć umiejętności z zakresu piłki koszykowej, zachęcić do współpracy w zespole oraz podnieść ogólna sprawność sportową przez stosowanie ćwiczeń ogólnorozwojowych. Jednym z głównych celów jest również wpajanie dzieciom zasad fair play, prawidłowej rywalizacji, kulturalnego kibicowania i podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz porządku i higieny.

Zdjęcia:

<< POWRÓT