Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 

Agata Pohl

Trener Osiedlowy

Miejsce prowadzenia zajęć:

Szkoła Podstawowa Nr 88
ul. Swoboda 53

Dyscyplina:

Piłka Siatkowa

Godziny pracy:

Środa 15:00-16:30

 

Krótka informacja o prowadzonych zajęciach:

Luty-Maj 2014

Zajęcia z piłki siatkowej prowadzone w ramach projektu „Trener Osiedlowy”, odbywały się zgodnie z harmonogramem tj. raz w tygodniu - w środy, w godzinach od 15.00 do 16.30. w miesiącach od lutego do czerwca. W zajęciach aktywnie i systematycznie uczestniczyły dziewczynki z klas V–VI, grupa liczyła 17 osób. Dziewczęta nie brały udział w dalszych rywalizacjach sportowych, ponieważ pożegnały się z rozgrywkami na II etapie, natomiast na zajęciach bardzo sumiennie doskonaliły umiejętności siatkarskie. W ramach zajęć odbył się turniej dwójek i rozgrywki szkolne z piłki siatkowej. Nadal współpracujemy z klubem sportowym Energetyk, do którego uczęszczają nasze uczennice. W dniach 27 i 28 maja 2014 roku w ramach klubowej współpracy dzieci klas trzecich i czwartych wzięły udział w dużym przedsięwzięciu siatkarskim w Arena. W pierwszym dniu zawodów rywalizowali trzecioklasiści, którzy rywalizowali na 24 boiskach, podzielone na dwie grupy. W drugim dniu zawodów czwartoklasiści w turnieju dwójek. Pomimo olbrzymiego zaangażowania i wielkiego ducha walki naszym dziewczętom, nie udało się dotrzeć do ścisłego finału. Jednak wszystkim młodym sportowcom gratulujemy wytrwałość w dążeniu do sukcesu. Dziewczęta uczestniczące w zajęciach wyrażają bardzo dużą chęć ich kontynuacji w przyszłym roku szkolnym.

Zdjęcia:

Wrzesień-Grudzień 2013

Zajęcia z piłki siatkowej prowadzone w ramach projektu „Trener Osiedlowy”, odbywały się zgodnie z harmonogramem tj. raz w tygodniu - w środy, w godzinach od 15.00 do 16.30. w miesiącach od września do grudnia. W zajęciach aktywnie i systematycznie uczestniczyły dziewczynki z klas V–VI, grupa liczyła 18 osób. Na zajęciach dziewczynki doskonaliły podstawowych umiejętności techniki i taktyki gry oraz rozwijały zachowania fair-play. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, wzajemnej pomocy i wsparciu. Duże zaangażowanie i praca wpływały nie tylko na wzajemne relacje, ale również na widoczny postęp w usprawnianiu. Dziewczęta brały udział w rozgrywkach sportowych zaplanowanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W I Etapie rozgrywek miały możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z koleżankami z trzech innych szkół i udało im się przejść do II Etapu rozgrywek. Niestety w II Etapie pomimo ogromnej chęci i woli walki zostały pokonane przez koleżanki z innych szkół. Współpracujemy również z klubem sportowym Energetyk, do którego uczęszczają raz w tygodniu nasze uczennice. W ramach współpracy rekrutujemy nasze dziewczynki, które zasilają szeregi klubu Energetyk. Ponadto klasy czwarte biorą udział w lidze EAS jako przedstawiciele grupy Czernej razem ze SP36 i SP29. Dziewczynki klas trzecich wzięły udział w Turnieju Mikołajkowym w hali widowiskowej Arena w ramach współpracy w projekcie Energetyczna Akademia Siatkówki. W chwili obecnej odbywają się rozgrywki szkolne. Dodatkowo prowadzę treningi z piłki siatkowej dla chłopców, z którymi przeszłam do III Etapu rozgrywek w Igrzyskach Miasta Poznania.

Zdjęcia:

Wprowadzenie

Zajęcia z piłki siatkowej prowadzone w ramach projektu „Trener Osiedlowy”, odbywają się zgodnie z harmonogramem tj. raz w tygodniu - w środy, w godzinach od 15.00 do 16.30. Celem zajęć jest popularyzacja i rozwijanie zainteresowania piłką siatkową, doskonalenie podstawowych umiejętności techniki i taktyki gry, kształtowanie zachowań fair-play oraz wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. W zajęciach uczestniczą dziewczynki z klas V–VI, grupa liczy 18 osób i będzie brała udział w rozgrywkach sportowych zaplanowanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Dziewczynki nie miały jeszcze możliwości zaprezentowania się w zawodach międzyszkolnych, ale przygotowujemy się do pierwszego etapu rozgrywek, gdzie spotkamy się z: SP15, SP27 oraz SP78. W ramach współpracy z klubem sportowym Energetyk osiem dziewczynek klas IV uczęszcza raz w tygodniu na prowadzone tam zajęcia. Dodatkowo współpracujemy w projekcie Energetyczna Akademia Siatkówki z w/w klasami trzecimi i czwartymi. W ramach projektu bierzemy udział w zawodach organizowanych przez klub. Zajęcia dla poziomu klas III i IV prowadzone są w naszej szkole i tak: dla klas IV odbywają się 2 razy w tygodniu, uczestniczy w nich 13 dziewczynek, a zajęcia dla klas III raz w tygodniu i uczestniczy w nich 30 dziewczynek. Celem zajęć jest zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu poprzez gry i zabawy z elementami piłki siatkowej. Taka forma aktywności fizycznej wpływa na rozwijanie cech motorycznych oraz na kształtowanie cech charakteru. Piłka siatkowa cieszy się dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest bardzo wysoka frekwencja dzieci szczególnie klas III na dodatkowych zajęciach.

Zdjęcia:

<< POWRÓT