Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 

Nabór do klas sportowych w Gimnazjum nr 12

Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu proponuje edukację sportową w zakresie pływania i zapasów dla dziewcząt i chłopców. Oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcą rozwijać zainteresowania sportowe i łączyć je z nauką w 12.

Przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie i poza obwodem szkoły. Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy sportowej jest udział w teście praktycznym z predyspozycji w danej dyscyplinie sportu.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę trenersko-instruktorską – trenerzy pierwszej klasy.

Czego uczymy w klasie sportowej?
Podczas trzyletniej nauki uczeń oprócz zajęć programowych z wychowania fizycznego będzie zdobywał praktyczną wiedzę i umiejętności z:

 • pływania, piłki wodnej i ratownictwa wodnego
 • zapasów oraz
 • ogólnej sprawności fizycznej

Czego możesz się spodziewać w klasie sportowej o profilu pływanie i zapasy?
Jako uczeń będziesz uczestniczył w:

 • 6 godzinach zajęć z wybranej dyscypliny sportu
 • 4 godzinach zajęć wychowania fizycznego
 • w treningach po lekcjach
 • wyjazdach na zawody oraz zgrupowania

Co możesz zyskać ucząc się w klasie sportowej?
Jako uczeń specjalności pływanie i zapasy:

 • dużą sprawność fizyczną
 • naukę połączoną ze spełnianiem ambicji sportowych
 • dostęp do specjalistycznej bazy treningowej: basen, sala zapaśnicza, siłownia itd.
 • po ukończeniu naszej szkoły możliwość kontynuacji nauki w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego

Osiągnięcia sportowe.
Nasi uczniowie to finaliści i medaliści:

 • mistrzostw wojewódzkich m.in. w pływaniu i zapasach
 • Mistrzostw Polski młodzików oraz juniorów młodszych w piłce wodnej i zapasach
 • Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski
 • zawodów międzyszkolnych m.in. w pływaniu, piłce wodnej, ratownictwie wodnym, zapasach, grach zespołowych, sportach rakietkowych oraz lekkoatletycznych
 • a także członkowie kadry narodowej młodzików i juniorów młodszych w piłce wodnej i zapasach

Więcej informacji: KLIKNIJ!

środa, 05 marca 2014 17:58