Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 

Bożena Ciastowska

Trener Osiedlowy

Miejsce prowadzenia zajęć:

Szkoła Podstawowa Nr 6
os. Rusa 56

Dyscyplina:

Koszykówka

Godziny pracy:

wtorek 14:45-17:45

 

Krótka informacja o prowadzonych zajęciach:

Wprowadzenie

Zajęcia odbywały się od września do grudnia 2014 r. Uczestniczyły w nich uczennice SP 6 podzielone na dwie grupy. Zajęcia odbywały się we wtorki o godz. 14.45 – 16.15 oraz o 16.15-17.45. Grupa I to dziewczęta z klas II-IV miały zajęcia oparte na zabawach i grach zwinnościowo-szybkościowych. Opanowały podstawowe elementy techniczne podania chwyty kozłowanie piłki. Nabyły umiejętności poruszania się po boisku z piłką i bez; koordynacji wzrokowo-ruchowej. Poznały sposoby rzutu do kosza, nauczyły się współpracy w dwójkach, trójkach oraz przepisów koszykówki. Grupa II to dziewczęta kl. V–VI miały zajęcia poprawiające ogólną sprawność fizyczną. Doskonaliły elementy techniczne: kozłowanie, podanie, rzuty do kosza. Ćwiczyły fragmenty gry 1x1, 2x1, 3x0 ze zmianą miejsc w pasach. Uczestniczyły w zawodach SZS. W pierwszym etapie grały z SP 51, SP 59, w drugim etapie grały z SP 65, SP 28, SP 19 i uzyskały awans do trzeciego etapu rozgrywek.

Zdjęcia:

 

<< POWRÓT