Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 

Piątek Andrzej

Trener Osiedlowy

Miejsce prowadzenia zajęć:

Gimnazjum 55
ul. Żonkliowa 34

Dyscyplina:

Unihokej

Godziny pracy:

wtorek 15:30-17:00
środa 15:30-17:00

 

Krótka informacja o prowadzonych zajęciach:

Styczeń-Czerwiec 2015

 1. Trener Osiedlowy przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu, ul Żonkilowa 34
 2. Ilość sekcji w których prowadzone są treningi: 1
  - rodzaj sekcji: unihokej
  - ilość ćwiczących: 20
  - nazwisko i imię prowadzących zajęcia: Piątek Andrzej
  - miejsce prowadzenia treningów: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu

Udział w zawodach i osiągnięcia sportowe oddzielnie dla poszczególnych sekcji:

Unihokej:

W ramach zajęć z unihokeja, które były organizowane w programie Trener Osiedlowy brało udział 20 chłopców. Celem zajęć był wszechstronny rozwój organizmu, przekazanie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu unihokeja, rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, kształtowanie postawy świadomego uczestnictwa uczniów w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej w szkole i po jej ukończeniu dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego. Zadaniem było kształtowanie sprawności funkcjonalnej organizmu, umiejętności działania na rzecz zdrowia, nabycie i wykorzystanie indywidualnych i zespołowych form ruchu w aktywności sportowej i rekreacyjnej, a także kształtowanie nawyku samodyscypliny, poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz drugiego człowieka, współdziałania zespołowego i wzajemnego szacunku. Tematyka obejmowała ćwiczenia techniki i taktyki indywidualnej oraz zespołowej z zakresu dyscypliny sportowej jaką jest unihokej, udział w zawodach i rozgrywkach, popularyzacja dyscypliny, przygotowywanie, organizacja i przeprowadzanie imprez sportowych.

Uczestnicy zajęć osiągnęli następujące miejsca w zawodach:
II miejsce w mistrzostwach m. Poznania chłopców w unihokeju.

Przeprowadziłem też rozgrywki półfinałowe i finałowe w unihokeju dziewcząt i chłopców dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Zdjęcia:

Wrzesień-Grudzień 2014

 1. Trener Osiedlowy przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu, ul Żonkilowa 34
 2. Ilość sekcji w których prowadzone są treningi: 1
  - rodzaj sekcji: unihokej
  - ilość ćwiczących: 20
  - nazwisko i imię prowadzących zajęcia: Piątek Andrzej
  - miejsce prowadzenia treningów: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu

Udział w zawodach i osiągnięcia sportowe oddzielnie dla poszczególnych sekcji:

Unihokej:

W ramach zajęć z unihokeja, które były organizowane w programie Trener Osiedlowy brało udział 20 chłopców. Celem zajęć był wszechstronny rozwój organizmu, przekazanie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu unihokeja, rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, kształtowanie postawy świadomego uczestnictwa uczniów w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej w szkole i po jej ukończeniu dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego. Zadaniem było kształtowanie sprawności funkcjonalnej organizmu, umiejętności działania na rzecz zdrowia, nabycie i wykorzystanie indywidualnych i zespołowych form ruchu w aktywności sportowej i rekreacyjnej, a także kształtowanie nawyku samodyscypliny, poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz drugiego człowieka, współdziałania zespołowego i wzajemnego szacunku. Tematyka obejmowała ćwiczenia techniki i taktyki indywidualnej oraz zespołowej z zakresu dyscypliny sportowej jaką jest unihokej, udział w zawodach i rozgrywkach, popularyzacja dyscypliny, przygotowywanie, organizacja i przeprowadzanie imprez sportowych.

Uczestnicy zajęć osiągnęli następujące miejsca w zawodach:
I miejsce w grupie eliminacyjnej mistrzostwach m. Poznania chłopców. Przeprowadziłem też rozgrywki eliminacyjne w unihokeju dziewcząt i chłopców dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Zdjęcia:

 

<< POWRÓT