Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 

Mejer Izabela

Izabela Mejer

Trener Osiedlowy

Miejsce prowadzenia zajęć:

Szkoła Podstawowa Nr 62
ul. Druskienicka 32

Dyscyplina:

piłka siatkowa

Godziny pracy:

poniedziałek 13:05-14:35

 

Krótka informacja o prowadzonych zajęciach:

Styczeń-Maj 2015

Dziewczynki na zajęciach opanowały w stopniu bardzo dobrym podstawowe umiejętności siatkarskie takie jak odbicia sposobem górnym i dolnym i zagrywkę dolną. Główne cele założone przeze mnie zostały osiągnięte tj.; podnoszenie sprawności i umiejętności ruchowych uczennic klasy drugiej, odpowiednie zachowanie fair play i współdziałanie w zespole. Na treningach dziewczynki rozgrywały mecze wewnątrzgrupowe rzucanki siatkarskiej. Nagrodą za podjęty wysiłek na zajęciach było uczestniczenie dziewczynek w festynie organizowanym przez PSZS, którym zakończyliśmy I edycję "Trenera Osiedlowego" 2015. Udział w festynie dostarczył uczennicom wielu niezapomnianych wrażeń.

Zdjęcia:

Wprowadzenie

Prowadzę gry i zabawy siatkarskie dla dziewczynek klas II. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki. Uczestniczy w nich 25 uczennic. Zajęcia mają na celu zapoznanie się dziewczynek z podstawowymi umiejętnościami w piłce siatkowej w formie zabaw i gier.

Zdjęcia:

-

Wrzesień-Grudzień 2014

Moim założeniem na zajęciach od września do grudnia było nauczenie dziewczynek przyjmowania postawy siatkarskiej, jak i prawidłowe wykonanie rzutu piłki "koszyczkiem". Zajęcia mają usprawnić dzieci i przekazać podstawowe wiadomości i umiejętności ruchowe przydatne w dalszej ich aktywności rekreacyjnej i sportowej.

Zdjęcia:

Wprowadzenie

Prowadzę gry i zabawy siatkarskie dla dziewczynek klas II. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki. Uczestniczy w nich 25 uczennic. Zajęcia mają na celu zapoznanie się dziewczynek z podstawowymi umiejętnościami w piłce siatkowej w formie zabaw i gier.

Zdjęcia:

-

 

<< POWRÓT