Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 

Agata Pohl

Trener Osiedlowy

Miejsce prowadzenia zajęć:

Szkoła Podstawowa Nr 88
ul. Swoboda 53

Dyscyplina:

Piłka Siatkowa

Godziny pracy:

środa 15:30-17:00

 

Krótka informacja o prowadzonych zajęciach:

Luty-Maj 2015

Zajęcia z piłki siatkowej prowadzone w ramach projektu „Trener Osiedlowy”, odbywały się zgodnie z harmonogramem tj. raz w tygodniu - w środy, w godzinach od 15.30 do 17.00. w miesiącach od lutego do maja. W zajęciach aktywnie i systematycznie uczestniczyły dziewczynki z klas IV, grupa liczyła 19 osób. W ramach naszych cotygodniowych spotkań dziewczynki rozegrały turniej "Rzucanki siatkarskiej" gier pojedynczych i podwójnych. Udział w tego typu spotkaniach uczył prawidłowej rywalizacji sportowej, zasad fair-play i kulturalnego kibicowania oraz niewątpliwie wpłynął na podniesienie podstawowych umiejętności technicznych z piłki siatkowej. Nadal współpracujemy z klubem sportowym Energetyk, a nasze podopieczne które na co dzień trenują w KS Energetyk startuję w licznych turniejach siatkarskich. W czasie trwania tej edycji TO dziewczynki wzięły udział w dwóch Turniejach gier pojedynczych – „singli” w poznańskiej Arenie organizowany przez Gimnazjum nr 33 oraz ENEA Mini CUP 2015. Pomimo olbrzymiego zaangażowania i wielkiego ducha walki naszym dziewczętom, nie udało się dotrzeć do ścisłego finału. W czasie trwania turnieju dziewczynki mogły uczestniczyć w dodatkowych atrakcjach np. treningu z zawodniczkami II ligi, nauce żonglerki, czy malowaniu twarzy. Jednak wszystkim młodym sportowcom gratulujemy wytrwałość w dążeniu do sukcesu. Dziewczęta uczestniczące w zajęciach wyrażają bardzo dużą chęć ich kontynuacji w przyszłym roku szkolnym. Na zakończenie sezonu wzięliśmy udział w festynie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Gdańskiej oraz w imprezie Enea Olimpiada Sportu na Termach Maltańskich.

Zdjęcia:

Wrzesień-Grudzień 2014

Zajęcia z piłki siatkowej prowadzone w ramach projektu „Trener Osiedlowy”, odbywały się zgodnie z harmonogramem tj. raz w tygodniu - w środy, w godzinach od 15.00 do 16.30 w miesiącach od września do grudnia. W zajęciach aktywnie i systematycznie uczestniczyły dziewczynki z klas IV, grupa liczyła 19 osób. Na zajęciach dziewczynki uczyły się poprzez gry i zabawy podstawowych umiejętności z zakresu piłki siatkowej. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, wzajemnej pomocy i wsparciu Dziewczynki czerpały radość i zadowolenie z uczestnictwa w zajęciach poprzez które mogły rozwijać zainteresowania tą dyscypliną sportu. Duże zaangażowanie i praca wpływały nie tylko na wzajemne relacje, ale również na widoczny postęp w usprawnianiu. W ramach zajęć rozgrywaliśmy różnego rodzaju turnieje. Dziewczęta starsze brały udział w rozgrywkach sportowych zaplanowanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W I Etapie rozgrywek miały możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z koleżankami z trzech innych szkół, pomimo ogromnej chęci i woli walki zostały pokonane przez koleżanki z innych szkół. Współpracujemy również z klubem sportowym Energetyk, do którego uczęszczają trzy razy w tygodniu nasze uczennice. W ramach współpracy rekrutujemy i zachęcamy dziewczynki do treningów w klubu Energetyk. Braliśmy udział w Mikołajkowym Turnieju piłki siatkowej w Gimnazjum nr 54 i moje podopieczne zdobyły tam III miejsce. W szkole prowadzone są również raz w tygodniu zajęcia z piłki siatkowej dla poziomu klas III uczestniczy w nich 20 dziewczynek. Celem zajęć jest zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu poprzez gry i zabawy z elementami piłki siatkowej. Taka forma aktywności fizycznej wpływa na rozwijanie cech motorycznych oraz na kształtowanie cech charakteru. Piłka siatkowa cieszy się dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest bardzo wysoka frekwencja dzieci na dodatkowych zajęciach. Zajęcia przeprowadzone w I semestrze wniosły wiele w propagowanie piłki siatkowej oraz zdrowego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego przez dzieci.

Zdjęcia:

Wprowadzenie

Zajęcia z piłki siatkowej prowadzone w ramach projektu „Trener Osiedlowy”, odbywają się zgodnie z harmonogramem tj. raz w tygodniu - w środy, w godzinach od 15.30 do 17.00. Celem zajęć jest popularyzacja i rozwijanie zainteresowania piłką siatkową, nauka podstawowych umiejętności techniki i taktyki gry, kształtowanie zachowań fair-play oraz wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. W zajęciach uczestniczą dziewczynki z klas IV grupa liczy 17 osób i będzie brała udział w rozgrywkach sportowych zaplanowanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W ramach współpracy z klubem sportowym Energetyk dziewczynki również tam rozpoczęły swoją przygodę z siatkówką.

Zdjęcia:

 

<< POWRÓT