Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

Przeglądasz archiwum serwisu Poznańskiego Szkolnego Związku Sportowego za sezon 2016/2017.
Jeśli chcesz przejść do aktualnej strony głównej - kliknij w logo PSZS u góry strony.

 
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Emilia Maćkowiak

Poznański Animator Sportu Szkolnego

Miejsce prowadzenia zajęć:

Szkoła Podstawowa nr 84
ul. Świętego Szczepana 3

Dyscyplina:

Piłka Siatkowa

Godziny pracy:

poniedziałek 15:30-17:00

czwartek 14:30-16:00

Krótka informacja o prowadzonych zajęciach:

ANIMATOR

Styczeń-Czerwiec 2017

W II semestrze 2016/17 zajęcia w ramach Animatora odbywały się niezmiennie 2x w tygodniu. Grupa dziewcząt na zajęciach rozwijała swoje zamiłowania do piłki siatkowej oraz do innych sportów jako uzupełnienie i uatrakcyjnienie zajęć. Nacisk został położony na rozwój ogólny, technikę i taktykę gry. Prowadzenie rywalizacji w postaci turniejów wewnątrzszkolnych pobudzało do większej aktywności i motywowało do walki. Były to turnieje singlowe, deblowe oraz trójki. Młodsze dzieci poprzez naśladownictwo uczyły się od starszych. Celem zajęć oprócz rozwijania zamiłowań do piłki siatkowej jest dbałość o harmonijny rozwój własnego organizmu, higiena i zdrowy styl życia oraz wdrażanie do aktywnego wypoczynku i wpajanie zasad zdrowego odżywiania się.

Zdjęcia:

TRENER OSIEDLOWY

Wrzesień-Grudzień 2016

W nowym roku szkolnym 2016/2017 na zajęcia uczęszcza około 16 dziewcząt. Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu. Są to głównie zajęcia ogólnorozwojowe pozwalające na harmonijny rozwój psychofizyczny. Kształtowanie cech motorycznych jak skoczność, zwinność, siła i wytrzymałość odbywa się na zasadzie wesołej rywalizacji. Nieobojętna jest sfera wychowawcza poprzez sport. Istotą tego jest zwracanie uwagi na zasady fair play, pomoc słabszym, umiejętność radzenia sobie z porażką i radością ze zwycięstwa.

Dziewczynki startują również w IMS, obecnie są w II etapie rozgrywek.

Zdjęcia:

Marzec-Czerwiec 2016

Działania sportowe w kolejnej edycji Trenera Osiedlowego koncentrowały się na dziewczynkach z młodszych klas. Z chęcią i zapałem uczestniczyły w zajęciach. Poznały i doskonaliły: poruszanie po boisku, technikę odbić górnych i dolnych, zagrywkę tenisową, odbicia w parach in przez siatkę. Dzięki projektowi "Trener Osiedlowy" piłka siatkowa jest tradycją w Naszej szkole i cieszy się dużym zainteresowaniem i zamiłowaniem.

Zdjęcia:

Wrzesień-Grudzień 2015

Zajęcia sportowe w ramach projektu Trenera Osiedlowego odbywają się dwa razy w tygodniu. Na zajęcia uczęszcza około 15 dziewcząt z klas V i VI. Zajęcia koncentrują się na rozwijaniu pasji do piłki siatkowej oraz zwiększaniu aktywności ruchowej. Od grudnia 2015 na treningi zaczęły przychodzić dziewczynki z klas III i IV, gdzie uczą się podstaw techniki podczas gier i zabaw. Wspólnie ze starszymi koleżankami kształtują swoją sprawność ogólną i specjalną.

Zdjęcia:

Powrót