Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

Przeglądasz archiwum serwisu Poznańskiego Szkolnego Związku Sportowego za sezon 2016/2017.
Jeśli chcesz przejść do aktualnej strony głównej - kliknij w logo PSZS u góry strony.

 
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Beata Kostańska

Poznański Animator Sportu Szkolnego

Miejsce prowadzenia zajęć:

Szkoła Podstawowa Nr 4

Dyscyplina:

Piłka Siatkowa

Godziny pracy:

środa 15:20-16:50

Krótka informacja o prowadzonych zajęciach:

ANIMATOR

Styczeń-Czerwiec 2017

Wiosenna edycja programu „Poznański Animator Sportu Szkolnego” była kontynuacją poprzedniej tj. „Trener Osiedlowy”, w której brali udział najmłodsi z I etapu nauczania. Zajęcia odbywały się w środy przez 2 godziny z podziałem na grupy. W dalszym ciągu czas poświęcony na treningi dla klas I i II zarówno dla dziewczynek i chłopców, został poświęcony na przygotowanie do międzyszkolnego turnieju „Rzucanki Siatkarskiej” co za tym idzie poruszanie się na boisku, komunikacja między sobą, chwyty i rzuty siatkarskie. Duże zainteresowanie oraz wiele pozytywnych emocji związanych z udziałem w tym ważnym wydarzeniu utwierdziło mnie w przekonaniu, aby i w tym sezonie dostarczyć wiele radości dzieciom i zorganizować turniej dla małych sportowców. Dzięki systematycznej obecności i ciężkiej pracy na treningach, uczniowie zdobywali coraz większy zasób wiedzy i umiejętności co zresztą wykorzystali walcząc o zwycięstwo na bardzo wysokim poziomie. W dalszym ciągu koncentrowano się na wprowadzaniu rywalizacji, elementów technicznych w większości wykorzystywanych podczas gier i zabaw siatkarskich, zaszczepieniu nawyku uprawiania aktywności fizycznej w czasie pozalekcyjnym. W ramach podsumowania zajęć uczniowie SP4 wzięli udział w Festynie Sportowo-Rekreacyjnym co przysporzyło im wiele radości i znakomitej zabawy.

Zdjęcia:

TRENER OSIEDLOWY

Wrzesień-Grudzień 2016

Zajęcia z piłki siatkowej w ramach programu „Trener osiedlowy” odbywały się przez dwie godziny tygodniowo z podziałem na dwie grupy wiekowe tj. klasy I oraz II. Głównym celem treningów było rozwijanie walorów piłki siatkowej poprzez kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej wykorzystując do tego w większości formę zabawową. Z upływem czasu głównie w grupie starszej stopniowo wprowadzano elementy techniki siatkarskiej, skupiano się na poznaniu podstawowych zasad gry, zdrowej rywalizacji oraz współpracy w grupie dzięki czemu młodzi sportowcy przygotowują się do wiosennego turnieju w „Rzucankę siatkarską”. Wysoka frekwencja, systematyczność uczęszczania na treningi oraz satysfakcja i pojawiająca się na twarzach radość z każdej nowej nabytej umiejętności i małego sukcesu jest dowodem na to, że w dużym stopniu udało się wypracować chęć aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zaprzyjaźnienia z nową grą zespołową jaką jest piłka siatkowa.

Zdjęcia:

Marzec-Czerwiec 2016

Dobiegła końca kolejna edycja zajęć sportowych prowadzonych w ramach programu Trener Osiedlowy. Zajęcia te zostały przeprowadzone jako treningi z Piłki Siatkowej dla dwóch grup z podziałem na przedział wiekowy. Pierwszą z nich tworzyli uczniowie z klas pierwszych, drugą dzieci z klas drugich. Zarówno w młodszej jak i starszej głównym celem było zapoznanie z nową dla nich grą zespołową, wzbudzenie zainteresowania Piłką Siatkową, spędzenie czasu wolnego w aktywny sposób z troską o wygląd i zdrowie. Treningi pierwszoklasistów polegały na oswojeniu i zapoznaniu z nową dyscypliną poprzez gry i zabawy siatkarskie, które miały na celu przede wszystkim poruszanie się na boisku, przyjmowanie postawy siatkarskiej. Później wprowadzano elementy techniczne. W trakcie zajęć starszej grupy wiekowej zwrócono większą uwagę na elementy techniczne, wprowadzano odbicia sposobem oburącz górnym i dolnym, które zostały doskonalone podczas gry z wykorzystaniem siatki. W początkowej fazie była to gra w większej ilości osób w drużynie później już podjęto próby gry singlami. Każda z grup swoją przygodę z treningami w roku szkolnym 2015/2016 zakończyła mini turniejem. Natomiast dla klas drugich zorganizowano turniej towarzyski ze Szkołą Podstawową nr 10 co wzbudziło wiele pozytywnych emocji i motywację do dalszego planu działania. Cel zajęć został osiągnięty czego dowodem był systematyczny udział uczniów w treningach siatkarskich, zdobycie umiejętności i wiedzy dotyczącej powyższej gry zespołowej.

Zdjęcia:

Wrzesień-Grudzień 2015

Dobrnęliśmy do końca II edycji „Trener osiedlowy”, którą można zaliczyć do udanych. Zajęcia odbywały się przez dwie godziny tygodniowo, na które uczęszczały dzieci z klas I i II. Zarówno w pierwszej jak i w drugiej grupie głównym celem było wzbudzenie zainteresowania aktywnością fizyczną jaką jest piłka siatkowa, rozwój sprawności fizycznej oraz przygotowanie do turniejów. Podczas tych zajęć skupiano się na grach i zabawach z elementami piłki siatkowej dodatkowo zaś w starszej grupie stopniowo wprowadzano podstawowe elementy techniczne. Cel wcześniej założony został w pełni zrealizowany czego potwierdzeniem było ogromne zainteresowanie wśród uczniów, a co za tym idzie obecność na treningach.

Zdjęcia:

Powrót