Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

Przeglądasz archiwum serwisu Poznańskiego Szkolnego Związku Sportowego za sezon 2016/2017.
Jeśli chcesz przejść do aktualnej strony głównej - kliknij w logo PSZS u góry strony.

 
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Agata Pohl

Poznański Animator Sportu Szkolnego

Miejsce prowadzenia zajęć:

Szkoła Podstawowa nr 88
ul. Swoboda 53

Dyscyplina:

Piłka Siatkowa

Godziny pracy:

środa 15:30-17:00

Krótka informacja o prowadzonych zajęciach:

ANIMATOR

Luty-Czerwiec 2017

Zajęcia z piłki siatkowej prowadzone w ramach projektu „Poznański Animator Sportu Szkolnego" odbywały się zgodnie z harmonogramem tj. raz w tygodniu - w środy, w godzinach od 15:30 do 17:00 w miesiącach od lutego do czerwca. W zajęciach aktywnie i systematycznie uczestniczyły dziewczynki z klas V i VI, grupa liczyła 26 osób. Celem zajęć była popularyzacja i rozwijanie zainteresowań piłką siatkową, nauka podstawowych umiejętności techniki i taktyki gry, kształtowanie zachowań fair-play oraz zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu. Taka forma aktywności fizycznej wpływa na rozwijanie cech motorycznych oraz na kształtowanie cech charakteru. W ramach IMS dziewczęta nie brały udział w dalszych rywalizacjach sportowych ponieważ pożegnały się z rozgrywkami na II etapie, natomiast na zajęciach bardzo sumiennie doskonaliły umiejętności siatkarskie. W ramach naszych cotygodniowych spotkań dziewczynki rozegreły turniej - trójek i czwórek. Udział w tego typu spotkaniach uczył prawidłowej rywalizacji sportowej i kulturalnego kibicowania oraz niewątpliwie wpłynął na podniesienie podstawowych umiejętności technicznych z piłki siatkowej. W miesiącu kwietniu br. na zaproszenie SP nr 10 wzięłyśmy udział w II Memoriale Macieja Zawiei rozgrywając mecze w kategorii trójek i czwórek. Celem spotkania była wymiana doświadczeń szkoleniowych i popularyzacja piłki siatkowej wśród dziewcząt. Naszemu spotkaniu towarzyszyła miła i sympatyczna atmosfera. Dziewczynki miały możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z najlepszymi zawodniczkami z zaprzyjaźnionych szkół. Efektem końcowym naszych zmagań było uzyskanie IV miejsca. Nadal współpracujemy z klubem sportowym Energetyk, a nasze podopieczne, które na co dzień trenują w KS Energetyk, startują w licznych turniejach siatkarskich. Na przełomie całego roku szkolnego dziewczęta uczestniczyły w czterech turniejach siatkarskich organizowanych przez ENA Akademia Siatkówki w Arenie. Moje podopieczne rywalizowały w kategorii czwórek i trójek odnosząc wprawdzie małe sukcesy, ale na tym etapie szkolenia bardzo istotne jest ogranie zawodniczek co niewątpliwie wpływa na jakość gry. Na zakończenie sezonu wzięliśmy udział w festynie sportowo-rekreacyjnym dla dzieci uczestniczących w programie „Poznański Animator Sportu Szkolnego".

Zdjęcia:

TRENER OSIEDLOWY

Wrzesień-Grudzień 2016

Zajęcia sportowe z piłki siatkowej prowadzone w ramach projektu „Trener Osiedlowy”, odbywały się raz w tygodniu w środy o w godzinach 15:30-17:00. W zajęciach aktywnie i systematycznie uczestniczyły dziewczynki z klas V i VI, grupa liczyła 25 osób. Podczas zajęć dziewczynki doskonaliły podstawowe umiejętności techniczne z piłki siatkowej oraz poznawały tajniki taktyki gry. Duże zaangażowanie i systematyczna praca wpływały nie tylko na wzajemne relacje ale również na widoczny postęp w usprawnianiu. W ramach zajęć rozgrywaliśmy różnego rodzaju turnieje szkolne - czwórki klasy VI oraz trójki klasy V. Udział w tego typu spotkaniach uczył prawidłowej rywalizacji sportowej, zasad fair-play i kulturalnego kibicowania oraz niewątpliwie wpłynął na podniesienie podstawowych umiejętności technicznych z piłki siatkowej. Dziewczęta brały udział w rozgrywkach sportowych zaplanowanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W I Etapie miały możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z koleżankami z innych szkół i udało im się zakwalifikować z drugiego miejsca do II Etapu. Niestety tutaj spotkały się z bardzo trudnymi rywalkami ze szkół: SP 15, SP 53, SP 28 i pomimo dużego zaangażowania i ogromnej woli walki zostały pokonane i tym samym wyeliminowane z dalszych rozgrywek. Porażka nie zniechęciła dziewcząt wręcz przeciwnie zmotywowała do bardziej wytężonej pracy. Rozgrywkom towarzyszyła bardzo sympatyczna atmosfera i duch sportowej rywalizacji. W ramach współpracy z Enea Akademią Sportu nasze uczennice z klas V, VI uczestniczą w Turniejach z cyklu - "Enea Liga Mini Piłki Siatkowej" trójek i czwórek rozgrywanych w Hali Poznańskiej Areny. Tego typu spotkania są doskonałą okazją zaspokajania naturalnej potrzeby ruch, ale również formą realizacji celów zarówno sportowych, zdrowotnych jak i wychowawczych. Piłka siatkowa w naszej szkole cieszy się dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest bardzo wysoka frekwencja dziewcząt na zajęciach.

Zdjęcia:

Marzec-Czerwiec 2016

Zajęcia z piłki siatkowej prowadzone w ramach projektu „Trener Osiedlowy”, odbywały się zgodnie z harmonogramem tj. raz w tygodniu - w środy, w godzinach od 15:30 do 17:00. w miesiącach od marca do czerwca. W zajęciach aktywnie i systematycznie uczestniczyły dziewczynki z klas V, grupa liczyła 19 osób. Celem zajęć była popularyzacja i rozwijanie zainteresowań piłką siatkową, nauka podstawowych umiejętności techniki i taktyki gry, kształtowanie zachowań fair-play oraz wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach naszych cotygodniowych spotkań dziewczynki rozegrały turniej - trójek i czwórek. Udział w tego typu spotkaniach uczył prawidłowej rywalizacji sportowej, zasad fair-play i kulturalnego kibicowania oraz niewątpliwie wpłynął na podniesienie podstawowych umiejętności technicznych z piłki siatkowej. Dziewczynki brały udział w Turnieju Mini Siatkówki w kategorii czwórek organizowanym przez Gimnazjum nr 5 Akademia SOS SP 29. Podczas spotkania miały możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z najlepszymi zawodniczkami z zaprzyjaźnionych szkół. Efektem końcowym naszych zmagań było uzyskanie 6 miejsca na 12 startujących szkół. W miesiącu kwietniu b.r. na zaproszenie SP nr 10 wzięłyśmy udział w I Memoriale Macieja Zawiei rozgrywając mecze w kategorii dwójek i trójek. Celem spotkania była nie tylko popularyzacja piłki siatkowej wśród dziewcząt, ale również wymiana doświadczeń szkoleniowych, a całemu przedsięwzięciu towarzyszyła miła i sympatyczna atmosfera. Dziewczętom udała się zdobyć IV, V i VI miejsce. Nadal współpracujemy z klubem sportowym Energetyk, a nasze podopieczne które na co dzień trenują w KS Energetyk startuję w licznych turniejach siatkarskich. Wspólnym interesem jest rozwijanie umiejętności dziewcząt z przełożeniem na grę. Na tym etapie szkolenia bardzo istotne jest ogranie zawodniczek co wpływa na jakość gry. Nasze podopieczne z klas młodszych również uczestniczyły w turniejach piłki siatkowej - Enea Mini Cup odbywającym się w Arenie, gdzie zdobyły puchar oraz Enea Olimpiadzie Sportu. Na zakończenie sezonu wzięliśmy udział w festynie sportowo-rekreacyjnym dla dzieci uczestniczących w programie "Trener Osiedlowy" Szkolnego Związku Sportowego.

Zdjęcia:

Wrzesień-Grudzień 2015

Zajęcia sportowe z piłki siatkowej prowadzone w ramach projektu „Trener Osiedlowy”, odbywały się raz w tygodniu w środy o w godzinach 15:30-17:00. W zajęciach aktywnie i systematycznie uczestniczyły dziewczynki z klas V i VI, grupa liczyła 19 osób. Podczas zajęć dziewczynki doskonaliły podstawowe umiejętności z piłki siatkowej oraz poznawały tajniki taktyki gry. Duże zaangażowanie i systematyczna praca wpływały nie tylko na wzajemne relacje, ale również na widoczny postęp w usprawnianiu. W ramach zajęć rozgrywaliśmy różnego rodzaju turnieje szkolne - rozgrywki klas V i VI w piłkę siatkową. Dziewczęta brały udział w rozgrywkach sportowych zaplanowanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W I Etapie miały możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z koleżankami z innych szkół. Po dość trudnych meczach dziewczęta zakwalifikowała się z drugiego miejsca do II Etapu. Niestety tutaj spotkały się z bardzo trudnymi rywalkami i pomimo dużego zaangażowania i ogromnej woli walki zostały pokonane i tym samym wyeliminowane z dalszych rozgrywek. Rozgrywkom towarzyszyła bardzo sympatyczna atmosfera i duch sportowej rywalizacji. W ramach współpracy z Enea Akademią Sportu nasze uczennice z klas V, VI uczęszczają trzy razy w tygodniu na zajęcia treningowe do klubu. Młodsze dziewczynki z klas III uczęszczają na zajęcia z piłki siatkowej raz w tygodniu. Swoje pierwsze zmagania zakończyły udziałem w Zimowej Olimpiadzie Sportowej w poznańskiej Arenie. Taka forma zajęć jest nie tylko doskonałą okazją zaspokajania naturalnej potrzeby ruch, ale również jest formą realizacji celów zarówno sportowych, zdrowotnych jak i wychowawczych.

Zdjęcia:

Wprowadzenie

Zajęcia z piłki siatkowej prowadzone w ramach projektu „Trener Osiedlowy”, odbywają się zgodnie z harmonogramem tj. raz w tygodniu w środy, w godzinach od 15:30 do 17:00. Celem zajęć jest popularyzacja i rozwijanie zainteresowania piłką siatkową, doskonalenie podstawowych umiejętności techniki i taktyki gry oraz kształtowanie zachowań fair-play. Udział w zajęciach stwarza również możliwość odpoczynku psychicznego, regeneracji sił psychicznych i fizycznych, rozwijania postaw wychowawczych, umiejętności radzenia sobie z emocjami. W zajęciach uczestniczą dziewczynki z klas V–VI, grupa liczy 20 osób i będzie brała udział w rozgrywkach sportowych zaplanowanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Dziewczynki nie miały jeszcze możliwości zaprezentowania się w zawodach międzyszkolnych, ale przygotowujemy się do pierwszego Etapu. W ramach współpracy z klubem sportowym Energetyk nasze dziewczynek już drugi rok uczęszczają na prowadzone tam zajęcia. Dodatkowo współpracujemy w projekcie Energetyczna Akademia Siatkówki z w/w klasami czwartymi i trzecimi. W ramach projektu bierzemy udział w zawodach organizowanych przez klub. W naszej szkole prowadzone są również zajęcia dla dziewczynek klas III. Celem zajęć jest zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu poprzez gry i zabawy z elementami piłki siatkowej. Taka forma aktywności fizycznej wpływa na rozwijanie cech motorycznych oraz na kształtowanie cech charakteru. Piłka siatkowa cieszy się dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest bardzo wysoka frekwencja dzieci na dodatkowych zajęciach.

Zdjęcia:

Powrót