System Rejestracji Szkół 2017/18

Drukuj

Wszystkie szkoły startujące w rywalizacji, w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, prosimy o uzupełnienie do końca września 2017 r. danych w SRS-ie (liczbę uczniów, dyscypliny, w których szkoła planuje wystartować, uaktualnienie nazwy). Przypominamy, że szkoła zgłaszająca uczniów do różnych typów rozgrywek (Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada) musi posiadać odrębne konta w SRS-ie dla każdego typu rozgrywek.

Strona internetowa SRS - www.srs.szs.pl

Załączniki:

Instrukcja obsługi systemu SRS[.PDF] (792.0 KB)

czwartek, 14 września 2017 09:26