Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Małgorzata Dudka

Poznański Animator Sportu Szkolnego

Miejsce prowadzenia zajęć:

Szkoła Podstawowa nr 59
ul. Baranowska 1

Dyscyplina:

Koszykówka

Godziny pracy:

poniedziałek 18:30-19:30

czwartek 17:30-19:30

Krótka informacja o prowadzonych zajęciach:

Wrzesień-Grudzień 2020

Po prawie miesięcznej przerwie na przełomie października/listopada w SP 59 zostały wznowione zajęcia sportowe w ramach programu PASS. Zachowując wszelkie wymagania sanitarne i w miarę możliwości dystans społeczny ku zadowoleniu dzieci i rodziców wróciliśmy na szkolną salę gimnastyczną. Spragnione ruchu dzieci w mniejszych grupach aktywnie brały udział w zajęciach ukierunkowanych na podnoszenie ogólnej sprawności i indywidualnej techniki koszykarskiej.

Zdjęcia:

Wrzesień-Grudzień 2020

W SP 59 od września odbywają się zajęcia koszykówki dla dzieci w ramach programu Poznański Animator Sportu Szkolnego. Z tej formy ruchu dwa razy w tygodniu korzystają uczniowie kl. 1-8. U najmłodszych dzieci mini-koszykówka nauczana przez zabawy jest najwłaściwszą formą zaspokajania potrzeb ruchowych i psychicznych. Ćwiczący, ucząc się podstawowych elementów techniki i taktyki gry w koszykówkę, odczuwają radość, satysfakcję i przyjemność. Dzieci poznają współzawodnictwo sportowe i współpracę w grupie. Podczas zajęć przewagę stanowią ćwiczenia ogólnorozwojowe z nastawieniem na umiejętność rozumienia i poprawnego powtórzenia zadania. Celem zajęć jest podniesienie ogólnej sprawności, koordynacji ruchowej, a przede wszystkim praca nad opanowaniem podstawowych elementów techniki gry w koszykówkę.

Zdjęcia:

Luty 2020

Od lutego 2020 zajęcia sportowe w SP 59 w ramach programu PASS odbywają się dwa razy w tygodniu. Proponowane zadania mają wpływać na podniesienie sprawności i wydolności fizycznej dzieci. Podczas zajęć w ramach propagowania koszykówki zostały zorganizowane Mistrzostwa SP 59 w mini i koszykówce chłopców. Uczniowie , którzy co tydzień biorą czynny udział w treningach, mieli okazję zaprezentować opanowane elementy techniczne gry w koszykówkę podczas turniejów. Poziom wyszkolenia graczy przełożył się bezpośrednio na wyniki meczów. W planie do realizacji podczas treningów mamy jeszcze małe gry 3x3.

Zdjęcia:

Wrzesień-Grudzień 2019

Trzy razy w tygodniu w SP 59 odbywały się zajęcia koszykówki dla chłopców. Z tej formy zajęć sportowych skorzystało 30 uczniów podzielonych na dwie grupy wiekowe. Dla młodszych chłopców w ofercie były ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz gry i zabawy z elementami koszykówki. Udział SP 59 w programie PASS wrzesień-grudzień, zakończył turniej koszykówki chłopców dla klas czwartych i mł. w SP 18. Sam udział w turnieju był nowym doświadczeniem dla większości dzieci, a dodatkowym sukcesem uczniów z SP 59 było zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w konkursie rzutów z dwutaktu i osobistych. Starsi uczniowie nabyte umiejętności mogli wykorzystać podczas turnieju w ramach I etapu Igrzysk Dzieci w SSP nr 2 w Poznaniu.

Zdjęcia:

Wprowadzenie

W SP 59 trzy razy w tygodniu prowadzone są zajęcia sportowe w ramach programu Animator Sportu Szkolnego. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki kierowane są dla młodszych i starszych chłopców. Zajęcia mają na celu wyrobienie u uczniów trwałego nawyku aktywności. Rozwijane są zainteresowania dzieci, a to najlepsza droga do wyćwiczenia trwałych i zdrowych nawyków ruchowych. Jest to oferta dla dzieci, którym koszykówka przynosi radość i zadowolenie.

Zdjęcia:

Powrót