Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 
 

Szkolne Ligi Sportowe

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Program

Poznański Szkolny Związek Sportowy jest organizacją pozarządową działającą wśród dzieci i młodzieży szkolnej w szeroko rozumianym zakresie edukacji prozdrowotnej, wychowania fizycznego i sportu a także przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Głównym długofalowym celem działań Poznańskiego SZS jest zapewnienie we współpracy ze szkołami takiego wsparcia rozwijającej się młodzieży, by nie tylko zapewnić jej prawidłowy rozwój biologiczny, ale także wdrożyć do zdrowego stylu życia by miało to istotny wpływ na długość i jakość życia człowieka.

Dla nas głównym elementem tego programu jest oczywiście aktywność ruchowa, ale równie ważne jest przeciwdziałanie patologiom społecznym (agresja, podkultury, łamanie norm współżycia społecznego, alkoholizm, narkomania, uzależnienie od długiego przesiadywania przed komputerem).

Zależy nam by silniej powiązać szkolne wychowanie fizyczne z programami wychowania prozdrowotnego poprzez włączanie systematycznej aktywności fizycznej do stylu życia dzieci i młodzieży.

 

Poznański Szkolny Związek Sportowy osiąga te cele poprzez organizowanie powszechnie dostępnych form uprawiania sportu i udziału w zawodach:

 1. Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej:
  • Igrzyska Dzieci,
  • Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
  • Licealiada.
 2. Szkolne Ligi Sportowe w najpopularniejszych grach zespołowych:
  • siatkówka,
  • koszykówka,
  • piłka nożna.
 3. Programy bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych:
  • program "Poznański Animator Sportu Szkolnego".

 

Imprezy i zawody organizowane przez Poznański Szkolny Związek Sportowy charakteryzują się:

 • popularnością i masowością,
 • obszernym zasięgiem obejmując swym działaniem prawie wszystkie szkoły miasta Poznania,
 • dużym wydźwiękiem społecznym a co za tym idzie mają duży potencjał informacyjny i promocyjny.